Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie projektami

Realizacja projektów nie jest łatwym zadaniem. Wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia wielu problemów. Odpowiedzią na nie stały się formalne metodyki zarządzania projektami, które mówią o tym, jak poprowadzić projekt w sposób kontrolowany, czyli jak zbudować zespół projektowy, zaplanować całe przedsięwzięcie, ograniczyć jego ryzyko i monitorować postęp prac, czyli jak zarządzać realizacją całego przedsięwzięcia.

Od liderów projektów, kierowników, członków zespołów projektowych, wymaga się doskonalenia różnorodnych kompetencji, nie tylko tych związanych z realizacją przedsięwzięć.

KDK Info, bazując na swoim dużym doświadczeniu w kształceniu Project Managerów, opracowało program rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami. Jest to kompleksowa ścieżka szkoleniowa, dla pracowników zespołów projektowych różnych szczebli, od lidera do szeregowego członka zespołu, rozwijająca kompetencje i przygotowująca ich do pełnienia kolejnych, coraz bardziej odpowiedzialnych i samodzielnych ról w procesie realizacji projektów.

rekomendowane szkolenia2
pracownik zadaniowy
 • Zarządzanie projektami 
  – Mix Metodyk
 • Skuteczność osobista
 • Trening pracy zespołowej
 • Komunikacja
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie stresem
kierownik zespolu projektowego
 • Zarządzanie projektami 
  wg PMI-PMBOK
 • Narzędzie -MSProject 
 • Zarządzanie projektami 
  wg PRINCE2
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie finansami 
  w projekcie
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie przez cele
 • Przygotowanie do egzaminu CAPM
project manager
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Zarządzanie konfliktem 
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie stresem 
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie przez coaching 
 • Przygotowanie do egzaminu PMP

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl