fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Zarządzanie projektami

Realizacja projektów nie jest łatwym zadaniem. Wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia wielu problemów. Odpowiedzią na nie stały się formalne metodyki zarządzania projektami, które mówią o tym, jak poprowadzić projekt w sposób kontrolowany, czyli jak zbudować zespół projektowy, zaplanować całe przedsięwzięcie, ograniczyć jego ryzyko i monitorować postęp prac, czyli jak zarządzać realizacją całego przedsięwzięcia.

Od liderów projektów, kierowników, członków zespołów projektowych, wymaga się doskonalenia różnorodnych kompetencji, nie tylko tych związanych z realizacją przedsięwzięć.

KDK Info, bazując na swoim dużym doświadczeniu w kształceniu Project Managerów, opracowało program rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami. Jest to kompleksowa ścieżka szkoleniowa, dla pracowników zespołów projektowych różnych szczebli, od lidera do szeregowego członka zespołu, rozwijająca kompetencje i przygotowująca ich do pełnienia kolejnych, coraz bardziej odpowiedzialnych i samodzielnych ról w procesie realizacji projektów.

rekomendowane szkolenia2
pracownik zadaniowy
 • Zarządzanie projektami 
  – Mix Metodyk
 • Skuteczność osobista
 • Trening pracy zespołowej
 • Komunikacja
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie stresem
kierownik zespolu projektowego
 • Zarządzanie projektami 
  wg PMI-PMBOK
 • Narzędzie -MSProject 
 • Zarządzanie projektami 
  wg PRINCE2
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie finansami 
  w projekcie
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie przez cele
 • Przygotowanie do egzaminu CAPM
project manager
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Zarządzanie konfliktem 
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie stresem 
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie przez coaching 
 • Przygotowanie do egzaminu PMP

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl