Reforma RODO – zmiany w ustawie o Ochronie Danych Osobowych

25 maja 2018 roku wchodzą zmiany w ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Nowe przepisy uwzględniają unijną nowelizację RODO. Czym dokładnie jest RODO i jakie zmiany wprowadzi w życie nowe rozporządzenie? Przygotowaliśmy krótkie kompendium wiedzy, którą powinni poznać pracownicy działów HR, osoby zajmujące się kadrami i płacami, działy IT, zarządcy internetowych baz danych czy przedsiębiorcy gromadzący dane pracowników.

Czym jest RODO?

RODO (GDPR) to rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wydane przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Ma ono na celu ujednolicenie norm związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych obowiązujących we wszystkich krajach UE oraz umożliwienie ich swobodnego przepływu pomiędzy poszczególnymi krajami wspólnoty. Nowelizacja dotyczy wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej, które w sposób zautomatyzowany przetwarzają dane osobowe.

Zmiany od 25 maja 2018 r rozszerzą już samo pojęcie danych osobowych. Wcześniej ochrona w Polsce dotyczyła przede wszystkim: imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru PESEL.

Rozporządzenia RODO jako PII (Personal Identifiable Information) uznaje także szereg dodatkowych danych. Są to informacje, które mogą pozwolić na identyfikację danej osoby. W grupie tej wymieniono między innymi:

• numer ID,
• lokalizację,
• status majątkowy,
• status społeczny,
• informacje dotyczące zdrowia (fizyczne, psychiczne),
• dane geometryczne,
• dane biometryczne.

RODO, a ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Wdrożenie w życie rozporządzenia RODO w Polsce zmieni hierarchię aktów prawnych. Nadrzędnym dokumentem będzie rozporządzenie RODO. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych skoncentruje się zaś wokół procesu certyfikacji nowych przepisów oraz ich uregulowania. Ministerstwo Certyfikacji w projekcie nowej ustawy zniosło urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), którego miejsce zajmie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z prezesem powoływanym przez Sejm na wniosek premiera (za zgodą Senatu).

Reforma RODO – zmiany z punktu widzenia osób fizycznych

Reforma RODO nadaje nowe prawa osobom fizycznym. Obywatele mogą w większym stopniu kontrolować przekazywanie i wykorzystywanie ich danych osobowych. Przepisy wprowadzają w życie prawo do bycia zapomnianym (całkowite usunięcie danych z bazy). Obywatel może również żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora.
Nowe przepisy prawne rozszerzają dodatkowo prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (m.in. wprowadzone zostanie prawo zakazu marketingu bezpośredniego).

Reforma RODO – zmiany z punktu widzenia przedsiębiorcy

Reforma RODO wiąże się z dużymi zmianami dla przedsiębiorców. Rozporządzenie określa zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które firmy muszą podjąć, aby przechowywane dane były całkowicie bezpieczne. Przedsiębiorcy będą musieli wprowadzić nowe formularze i klauzule dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niezbędne będą również nowe procedury IT oraz stworzenie stanowiska administratora danych osobowych.

Na administratora zostanie nałożony obowiązek ich należytego zabezpieczenia, przekazania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych, umożliwienia klientom lub pracownikom wglądu w historię zmian danych. Niezbędne będzie również pozyskanie zgody na wykorzystanie danych w konkretnym procesie biznesowym i udokumentowanie tej zgody.

Przedsiębiorstwa będą zobligowane do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania i rejestru naruszeń oraz do wdrożenia zasady „privacy by default” (domyślne przetwarzanie wyłącznie danych potrzebnych do danego procesu).

Szkolenie RODO

Zmiany od 25 maja 2018 r budzą duże obawy wśród przedsiębiorców. Szczegółowe szkolenie RODO pozwoli ich uniknąć. Program szkolenia, skierowanego w stronę działów HR, obejmuje nowe obowiązki pracodawcy w świetle reformy RODO, informacje na temat ochrony danych osobowych podczas procesu rekrutacyjnego oraz ochrony danych osób zatrudnionych.

 

Kontakt w sprawie szkoleń
Katarzyna Gietka

Kadry i HR, Finanse, Kompetencje osobiste
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
e-mail: katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *