Opinie i referencje KDK Info Sp. z o.o.

Najwyższa jakość usług

Szkolenia realizowane były na wysokim poziomie. Zrekrutowano uczestników, zapewniono profesjonalną kadrę trenerską, sale szkoleniowe, materiały szkoleniowe oraz catering. Usługi zostały wykonane należycie i rzetelnie, zgodnie z podpisaną umową. – to fragment referencji otrzymanych od jednego z naszych Klientów.

Ankiety badające satysfakcję

Firmy, które skorzystały z naszych usług podkreślają elastyczność i gotowość do szukania indywidualnych rozwiązań zgodnych z potrzebami Klienta. W wypełnionych po szkoleniach ankietach uczestnicy wysoko oceniają:
– poziom merytoryczny zajęć,
– przygotowanie oraz doskonałą komunikatywność trenerów,
– połączenie teorii z wiedzą praktyczną,
– dynamiczną prezentację uwzględniającą pytania uczestników,
– poziom przygotowania materiałów szkoleniowych.

Wybrane referencje otrzymane od Klientów