Menadżer zespołu księgowego – skuteczne zarządzanie pracownikami

Menadżer zespołu księgowego odpowiada za finanse przedsiębiorstwa oraz zarządzanie pracą osób zajmujących się rachunkowością i sprawami kadrowo-płacowymi. Taka osoba z jednej strony musi doskonale znać przepisy i zajmować się zarządzaniem firmowym budżetem, a z drugiej strony posiadać cechy skutecznego przywódcy, który w odpowiedni sposób motywuje zespół do wydajnej pracy.

Funkcje menadżerskie, a funkcje przywódcy

Menadżer zespołu księgowego pełni funkcję szefa dla działu, dlatego powinien posiadać pewne cechy przywódcze, wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu delegować zadania na poszczególnych pracowników oraz sprawdzać ich efekty.

Powszechnie przyjęło się, że kierownik lub menadżer jest zarazem liderem zespołu. Warto jednak podkreślić, że osoba na stanowisku kierowniczym nie zawsze potrafi przewodzić zespołem i tworzyć wizję działań, dlatego może nie stać się liderem.

Menadżer kieruje grupą ludzi, planuje i organizuje pracę oraz kontroluje jej efekty. Lider zespołu przewodzi grupą, ale i posiada cechy, które pracownicy chcą naśladować. Jego styl pracy polega na motywacji i tworzeniu kultury organizacji, poprzez kreowanie własnych zachowań w taki sposób, aby inni chcieli pomóc mu osiągać sukcesy (powinien być opanowany, zdyscyplinowany, budzić szacunek, posiadać wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne).

Nowoczesne podejście do motywacji

Menadżer zespołu musi nie tylko zarządzać i delegować zadania, ale i odpowiednio motywować podwładnych. Niezbędna jest tutaj wiedza z zakresu psychologii, ale i własna motywacja do pracy (dobry kierownik to lider, który sam jest zmotywowany i potrafi swój entuzjazm przenieść na pracowników).

W zarządzaniu warto pamiętać o wykorzystaniu piramidy potrzeb Masłowa i wziąć pod uwagę, że ludzie stawiają sobie ambitniejsze cele, dopiero, gdy ich podstawowe potrzeby zostały zaspokojone.
Zespół można motywować poprzez nagrody, możliwość podwyżki lub awansu (motywacja zewnętrzna). Warto również zastosować motywację wewnętrzną – m.in. umożliwić pracownikom rozwój i samorealizację na określonym stanowisku, poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń.

W przewodzeniu zespołem i motywowaniu pracowników warto wybierać metody dopasowane do danego typu osobowości. Typowa osobowość pracowników księgowości to typ konwencjonalny. Takie osoby lubią pracę z danymi, porządkowanie liczb i ich strukturalizowanie, cenią porządek oraz bezpieczeństwo. Najlepszym sposobem ich motywacji jest jasna komunikacja, otwarte chwalenie osiągnięć, ale i wskazywanie konkretnych błędów.

Komunikacja w zespole i komunikacja menadżerska skutecznego lidera

Płynna komunikacja w zespole stanowi największy kapitał dobrego menadżera. Powinna być ona płynna, pracownicy powinni znać jasne zasady i reguły pracy danego działu, poznać akceptowane zachowania.
Bardzo ważne jest, aby unikać odstępstw od reguł, być konsekwentnym i systematycznym. W ten sposób zespół zna jasne zasady działania w firmie i wie, że menadżer czuwa nad organizacją,

Delegowanie zadań i uprawnień, rozwiązywanie trudnych sytuacji

Menadżer zespołu księgowego powinien dokładnie poznać mocne i słabe strony poszczególnych pracowników, ich kompetencje oraz wiedzę. Na tej podstawie może delegować zadania w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w każdym członku zespołu. Bardzo ważne jest, aby pracownicy nie obawiali się zadawania pytań, a szef potrafił ich zachęcić do przekazywania informacji zwrotnej.

Kierownik musi także potrafić rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się w zespole. Chodzi tutaj m.in. o zarządzanie sporami i konfliktami oraz doradzanie, jak kontrolować stres.

Narzędzia psychologiczne na usługach skutecznego lidera

Skuteczny menadżer zna narzędzia psychologiczne i wykorzystuje je w codziennej pracy. Ważne jest, aby posiadał on pewne cechy osobowościowe. Kierownik zespołu, pretendujący do miana lidera, musi być asertywny, komunikatywny i empatyczny. W codziennej pracy przydatne okazują się także elementy sztuki perswazji.

Menadżer zespołu księgowego – szkolenie

Menadżerowie zespołu powinni zbudować niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wypracować cechy skutecznego lidera. Szkolenie „Menadżer zespołu księgowego” pozwoli zdobyć informacje, poznać narzędzia i wypracować rozwiązania, które można wykorzystać w zarządzaniu pracownikami.
Kurs łączy wykłady, analizy, ćwiczenia i symulacje z testami oraz grami zespołowymi. Jego program obejmuje informacje na temat: funkcji menadżerskich i funkcji przywódcy, nowoczesnego podejścia do motywacji pracowników, typów osobowości w przewodzeniu ludźmi, komunikacji w zespole i komunikacji menadżerskiej, delegowania zadań, rozwiązywania problemów oraz trudnych sytuacji w pracy. Uczestnicy zajęć poznają także narzędzia psychologiczne przydatne dla skutecznego lidera.

 

Kontakt w sprawie szkoleń
Katarzyna Gietka

Kadry i HR, Finanse, Kompetencje osobiste
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
e-mail: katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *