Jak zapobiegać konfliktom w zespole?

Konflikty w zespole są naturalnym zjawiskiem i zdarzają się wszędzie. Czasami przybierają jednak groźną postać nieakceptowalnych praktyk, takich jak szykanowanie pracownika czy współpracownika, dyskryminacja bądź też mobbing. To właśnie menadżerom najczęściej zarzuca się stosowanie mobbingu i innych niedozwolonych praktyk, choć nierzadko są to oskarżenia niesłuszne. Zdarza się również, że nieporozumienia między pracownikami, czy „konfliktowość” jednej osoby, skutecznie dezorganizuje pracę całego zespołu.

Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem?

Jeśli przełożony lub współpracownik stosuje działania wymierzone w pracownika, które zazwyczaj polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, powodujące poniżenie lub ośmieszenie pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mobber ma na celu izolowanie pracownika lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Kiedy mobbing nie występuje?

Jeśli naganne zachowanie przełożonego miało charakter jednorazowy. Kiedy menadżer dokonuje oceny pracownika, może prowadzić konstruktywną krytykę, może wszcząć postępowanie wyjaśniające lub nawet dyscyplinarne w uzasadnionych przypadkach.

Jak wprowadzić skuteczny program prewencyjny?

Najważniejsze jest informowanie i uświadamianie pracowników np. poprzez szkolenia. Pracodawca powinien również regularnie monitorować skalę niepożądanych zachowań w formie anonimowych ankiet bądź okresowych audytów. Można sięgnąć również po bardziej sformalizowane rozwiązania takie jak wewnętrzne procedury antymobbingowe.

O powyższych a także innych trudnych zagadnieniach relacyjnych porozmawiamy na specjalnym szkoleniu dla menadżerów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zjawisku niesłusznego oskarżania przełożonego przez podwładnego – o stosowanie niedozwolonych praktyk oraz możliwości dochodzeniu roszczeń z tego tytułu. Porozmawiamy również o możliwości dochodzenia roszczeń przez pracodawcę wobec mobbera.

Sprawdź termin najbliższego szkolenia – Relacje w zespole. Co menadżer powinien wiedzieć o mobbingu, dyskryminacji, konfliktach – jak im przeciwdziałać?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *