Coaching i Doradztwo

Coaching

Coaching jest procesem pomagającym ludziom się poprawiać w taki sposób, aby działali jeszcze lepiej, osiągali wyżyny swoich możliwości, stawali się lepszymi. Chodzi więc o to, aby sprawniej działali i osiągali zamierzone cele, aby pracowali szybciej, łatwiej i osiągali wyniki niższymi nakładami. Samo słowo „coach” oznacza powóz, który można porównać do taksówki przewożącej osobę coachowaną (choachee) z jednego miejsca swoich kompetencji do drugiego.
Coach pracuje nad tym, aby pomóc coachee dostać ze stanu obecnego do stanu pożądanego. Dlatego głównym celem coachingu jest sformułowanie właściwego rozwojowego celu oraz stworzenie agendy własnego rozwoju dzięki pomocy coacha.

Zespół KDK Info to grupa doświadczonych coachów, praktyków biznesu, którzy w swoim portfolio posiadają dziesiątki Menedżerów, którym udzielono wsparciu w zawodowym i osobistym rozwoju.

 

Doradztwo

Doradztwo to taki obszar pomocy, którego proces zakłada wnikliwą analizę obecnej sytuacji oraz propozycję jej poprawy oraz biznesowe i menedżerskie wskazania określające narzędzia do utrzymania planowanych zmian.

Efektem takich działań jest „ułożenie danej organizacji” w której każdy pracownik, każdy menedżer, każdy zespół, każdy dział/pion wie: Co ma robić? Kiedy co ma robić? Jak ma robić? W prostej linii tak ułożona organizacja osiąga lepsze wyniki i zaplanowane cele biznesowe i skutecznie walczy w rynkowa konkurencją.

Doradztwo w wykonaniu ekspertów KDK Info to jednoczesna pracy w trzech obszarach:

  • Obszar procesów
  • Obszar projektów
  • Obszar kompetencji

Posiadamy ekspertów specjalizujących się w trzech wymienionych obszarach biznesowych/zawodowych aktywności. O ich skuteczności zaświadczają nasi klienci.

 

Zapraszamy do współpracy!