System INTRASTAT 2018 w pigułce

System INTRASTAT został stworzony w celach statystycznych. Umożliwia on zbieranie oraz przetwarzanie informacji na temat transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy firmami zarejestrowanymi i [...]

czytaj wiecej

Ważna nowelizacja Ustawy o pracy tymczasowej...

1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017  o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 17 maja 2017, poz. 962).  Po [...]

czytaj wiecej

Czy pracodawca odpowiada za błędy Komisji...

Minimalizowanie ryzyka wystąpienia mobbingu Zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11), poprzez podejmowanie realnych i skutecznych działań zapobiegawczych [...]

czytaj wiecej

Jak zapobiegać konfliktom w zespole?

Konflikty w zespole są naturalnym zjawiskiem i zdarzają się wszędzie. Czasami przybierają jednak groźną postać nieakceptowalnych praktyk, takich jak szykanowanie pracownika czy współpracownika, [...]

czytaj wiecej

Faktura korygująca in minus dotycząca...

Co do zasady, warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej in minus jest posiadanie potwierdzenia odbioru tej faktury. Jak [...]

czytaj wiecej

System INTRASTAT – zmiany od 2017 roku

INTRASTAT to system statystyczny działający w ramach Unii Europejskiej. Jest to system gromadzący informacje o wysyłanych i przywożonych towarach we wspólnocie. Dotyczy on towarów niebędących [...]

czytaj wiecej

Rynek i system zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to sposób w jaki sektor finansów publicznych pozyskuje dostawy, usługi lub roboty budowlane. Dla zamawiających jest to chleb powszedni, więc zgodnie z sokratesową zasadą  [...]

czytaj wiecej

Pages