Baza Wiedzy

Baza Wiedzy

Zarządzanie szkoleniami jako sposób na...

Na określonych stanowiskach rozwijanie swoich umiejętności oraz pogłębianie wiedzy jest po prostu niezbędne. Nie można tego osiągnąć bez specjalistycznej pomocy, a co więcej, będzie to niemożliwe [...]

Jak zapobiegać konfliktom w zespole?

Konflikty w zespole są naturalnym zjawiskiem i zdarzają się wszędzie. Czasami przybierają jednak groźną postać nieakceptowalnych praktyk, takich jak szykanowanie pracownika czy współpracownika, [...]

Faktura korygująca in minus dotycząca...

Co do zasady, warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej in minus jest posiadanie potwierdzenia odbioru tej faktury. Jak [...]

Niepokojące zjawiska mające miejsce w...

Polska rzeczywistość firm produkcyjno-handlowych ma swoistą urodę. Sytuacja w większości firm charakteryzuje się tym, że: 1. Wybory pracowników oraz menedżerów niższego szczebla zarządzania [...]

System INTRASTAT – zmiany od 2017 roku

INTRASTAT to system statystyczny działający w ramach Unii Europejskiej. Jest to system gromadzący informacje o wysyłanych i przywożonych towarach we wspólnocie. Dotyczy on towarów niebędących [...]

Spróbuj zmotywować

Potrzeby pracowników zmieniają się. Jeśli ślepo ufamy swoim przekonaniom o sprawdzonych sposobach motywowania „strzelamy kulą w płot”. Wyobraź sobie, że uwielbiasz swoją pracę. [...]

Rynek i system zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to sposób w jaki sektor finansów publicznych pozyskuje dostawy, usługi lub roboty budowlane. Dla zamawiających jest to chleb powszedni, więc zgodnie z sokratesową zasadą  [...]
Strony